nylon/spandex rib

nylon/spandex rib
double knit fabric
Model : RA190003-0002

nylon/spandex rib 

double knit fabric


  • Compositions: NYLON 91% & SPANDEX 9%
  • Width: 54" cuttable
  • Weight: 340g/y (267g/m2)
  • RIB

Related Products

Polyester/Spandex Knit Crochet Fabric

Polyester/Spandex Knit Crochet Fabric

Polyester/Spandex Knitted Jacquard fabric

Polyester/Spandex Knitted Jacquard fabric

Polyester/Spandex Knitted Jacquard Fabric

Polyester/Spandex Knitted Jacquard Fabric

Nylon/Polyester/Spandex Knitted Jacquard Fabric

Nylon/Polyester/Spandex Knitted Jacquard Fabric

Polyester Spandex Knitted Rib Stripe Fabric

Polyester Spandex Knitted Rib Stripe Fabric

Nylon/Spandex Double knits of Rib

Nylon/Spandex Double knits of Rib

Double Knit Fabric

Double Knit Fabric