Yarn Dye / Dope Dye

Yarn Dye / Dope Dye

Polyester / Metallic(Lurex) / Spandex Yarn Dye Jacquard

Polyester 79.7% / Metallic(Lurex) 14.8% / Spandex 5.5%
289gsm
Yarn Dye Jacqurd stripe
Swim

Polyester / Metallic(Lurex) / Spandex Yarn Dye Jacquard

Polyester 79.7% / Metallic(Lurex) 14.8% / Spandex 5.5%
289gsm
Yarn Dye Jacqurd stripe
Swim

Polyester / Nylon / Metallic / Spandex Dope Dye Finer Lurex Jacquard

Polyester 72% / Metallic(Lurex) 7% / Nylon 10% / Spandex 11%
265gsm
Jacquard
Yarn Dye
Wicking Chemical
Dope Dye
Swim

Polyester / Nylon / Metallic / Spandex Dope Dye Lurex Jacquard

Polyester 66% / Nylon 13% / Metallic(Lurex) 13% / Spandex 8%
332gsm
Jacquard
Yarn Dye
Wicking Chemical
Dope Dye
Swim

Polyester / Nylon / Metallic / Spandex Dope Dye Lurex Jacquard

Polyester 72% / Nylon 10% / Metallic(Lurex) 10% / Spandex 8%
267gsm
Jacquard
Yarn Dye
Wicking Chemical
Dope Dye
Swim

Polyester / Nylon / Metallic / Spandex Dope Dye Lurex Jacquard

Polyester 71% / Nylon 10% / Metallic(Lurex) 10% / Spandex 9%
277gsm
Jacquard
Yarn Dye
Wicking Chemical
Dope Dye
Swim

Polyester / Metallic(Lurex) / Spandex Yarn Dye Jacquard

Polyester 79.7% / Metallic(Lurex) 14.8% / Spandex 5.5%
289gsm
Yarn Dye Jacqurd stripe
Swim

Polyester / Spandex Yarn Dye Jacquard Terry Stripe

Polyester 94.6% / Spandex 5.4%
285gsm
Yarn Dye Terry Stripe
Swim

Polyester / Spandex Yarn Dye Jacquard Terry Stripe

Polyester 94.7% / Spandex 5.3%
283gsm
Yarn Dye Terry Stripe
Swim

Polyester / Spandex Yarn Dye Jacquard Terry Stripe

Polyester 94.7% / Spandex 5.3%
283gsm
Yarn Dye Terry Stripe
Swim

Polyester / Spandex Yarn Dye Jacquard Terry Stripe

Polyester 94.6% / Spandex 5.4%
283gsm
Yarn Dye Terry Stripe
Swim

Polyester / Spandex Yarn Dye Jacquard Terry Stripe

Polyester 94.6% / Spandex 5.4%
262gsm
Yarn Dye Terry Stripe
Swim